Důležité kontakty

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady
- Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP- IN, tel.: 222 221 431

Záchranná služba    155

 

 

Název Odkaz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Státní zdravotní ústav www.szu.cz
Česká lékařská komora www.lkcr.cz
Banka pupečníkové krve České republiky www.bpk.cz
Helples - informace pro osoby se zdravotním
a mentálním postižením
www.helples.cz